6.6kw Trina mono solar system- Blakesview

Residential Solar

Blakeview, Playford, SA, Australia on 31/10/2018 03:33:41

22x Trina 300watt solar panels
1x Fronius solar inverter