6.5kw Residential Tier 1 solar installation -Marion, SA

Home Solar Power

Marion, SA, Australia on 16/10/2018 02:01:18

21x jinko 310watt mono solar modules
1x 3phase fronius symo inverter
Two storey installation
Tin roof install